به گزارش برق نیوز، مهندس سالار مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در سخنانی اظهار داشت: در راستای بهبود فرآیندهای اجرایی و تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع و ایجاد شرایط مناسب تر در خصوص تقسیط هزینه انشعاب برق و بر اساس توافقات به عمل آمده با مدیریت شعب بانک صادرات استان مازندران، مقرر شد از این پس، متقاضیان تقسیط هزینه انشعاب به بانک صادرات حوزه مربوطه معرفی گردند.

وی با اشاره به اینکه هر متقاضی می تواند حداکثر برای سه انشعاب تک فاز یا یک انشعاب سه فاز تقاضای تقسیط نماید، تصریح کرد: ادارات مربوطه می توانند بر اساس فرم های مشخص شده،  متقاضی را جهت دریافت وام تقسیط به بانک صادرات معرفی نمایند.

مهندس سالار اضافه کرد: پس از انجام فرآیند بانکی، هزینه انشعاب به صورت کامل توسط بانک به حساب مربوطه واریز و اعلامیه واریزی به متقاضی ارایه شده و با ارایه این اعلامیه توسط متقاضی، اقدامات بعدی انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکه عملیات بانکی و شرایط اعطای وام به متقاضیان، مشمول قوانین بانکی بوده و این شرکت هیچگونه دخل و تصرف و اختیاری در این زمینه ندارد، افزود: این توافقنامه در بازه زمانی ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان بهمن ماه هر سال اعتبار دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران خاطر نشان کرد: در صورت تغییر هزینه انشعاب در هر زمان، مبالغ مندرج در توافقنامه اصلاح خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo