حمید چیت چیان گفت: از اولویت های وزارت نیرو در سال 95 واگذاری نیروگاه های در دست مطالعه به سرمایه گذاران بخش خصوصی، اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و برق رسانی به روستاهای 10 تا 20 خانوار است. مطالبات وزارت نیرو از دیگر وزارت خانه ها درحال حاضر بیش از 50 هزار میلیارد ریال است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo