در راستای اجرای برنامه های مدیریت مصرف که از ارکان اقتصاد مقاومتی شمرده می شود و تلاش جهت پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی های احتمالی در تابستان 95 ، شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین آمادگی خود را جهت انعقاد تفاهمنامه همکاری (بهره مندی از برق رایگان) با مشترکین کشاورزی دارای چاه اعلام نموده است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo