مدیر اجرایی شرکت سرمایه گذاری «چاینا هاینگ» (china huayinj) در دیدار مشارکت با صانیر و سرمایه گذاری در پروژه های تجارت, تامین تجهیزات برقی و انتقال برق در منطقه را مطرح کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo