یکی از خوانندگان برق نیوز: در شرکت توانیر طی جلسه ای تصمیم گیری شده که این عدد به طور ناعادلانه بین کارکنان توزیع گردد به طوری که کارشناس 18.5 درصد و معاونین 35 درصد اعمال گردیده است و اکثریت کارکنان توانیر نسبت به این قضیه ابراز ناراحتی می نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo