به گزارش برق نیوز، جهت اجرای این نیروگاه خانگی حدود ۲۸ میلیون تومان سرمایه گذاری شده که بر اساس قرارداد ۲۰ ساله منعقده با شرکت توزیع استان هر کیلووات ساعت برق تولیدی ۸۰۰ تومان خریداری خواهد شد.

این قیمت در طی سالهای بعد متناسب با تورم طبق یک فورمول افزایش قیمت خواهد داشت.

با توجه به تابش خورشید خوب در منطقه اصفهان سالیانه بیش از ۸ میلیون تومان درآمد دارد که ظرف مدت سه سال سرمایه گذاری انجام شده بازگشت خواهد شد.

به واسطه برق تولیدی توسط این نیروگاه خانگی از تولید ۵ تن دی اکسید کربن در ماه جلوگیری خواهد شد و برق تولیدی این نیروگاه  بطور متوسط جهت چهار خانواده کفایت می کند.

شایان ذکر است کشور آلمان علی رغم وجود آفتاب کافی حدود ۳۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین می کند.

منبع: نجف آباد نیوز

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo