مديرعامل توزیع برق بوشهر با بيان اينكه تاورهاي قوي برق در دريا در جزيره شيف نصب و راه اندازي شد گفت: يكي از مطالبات مهم مردم جزيره شيف با راه اندازي تاورهاي برق اين جزيره محقق شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo