نمایشگاه دستاوردهای دولت تدبیر و امید با حضور ادارات و سازمان ها با برپایی غرفه هایی مملو از مجموعه پروژه ها و عملکرد های ادارات با حضور امور توزیع برق نوشهر در محل بازارچه ساحلی این شهر افتتاح شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo