مدیر عامل شرکت توانیر: شرکت توزیع برق خراسان شمالی توانسته تا کنون به تلفات 9 و نیم درصد دست یابد و امیدواریم تا پایان سال تلفات شبکه های توزیع برق استان تا مرز 8 درصد کاهش یابد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo