سید علیرضا عریضی مدیر امور برق شمال شرکت توزیع برق اصفهان از به کارگیری تجهیزات و امکانات جدید که مزیت های فراوانی را هم برای سازمان و هم برای مشترکین دارد خبر داد و همچنین از افتتاح 62 پروژه برق رسانی با هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد ریال خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo