مديرعامل شركت مديريت توليد برق شهيد منتظرقائم گفت: نيروگاه شهيد منتظرقائم در سه ماهه تابستان سال جاري با 12 درصد افزایش نسبت به پارسال حدود 2 میلیون و 560 هزار مگاوات ساعت برق توليد، كه به شبكه كشور تحويل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo