یکی از مخاطبان برق نیوز: دلیل حذف بخشنامه سال 87 وزارت نیرو در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با 5 سال سابقه چیست؟ شرکتهای توزیع برق تنها اجازه تبدیل وضعیت در صورت برگزاری آزمون استخدامی و آن هم به اندازه بیست درصد ظرفیت هر آزمون را دارند. با این کار می خواهند آمار اشتغال زایی وزارت نیرو بالا رود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo