مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان در جلسه ممیزان شرکت توانیر گفت: این شرکت با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها توانسته است با طراحی و اجرای نرم افزارهای بومی، سرعت بازیابی در حوادث را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo