مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: با نصب یک مولد جدید در تابستان سال جاری در نیروگاه جزیره تنب بزرگ ظرفیت تولید برق این نیروگاه به 6 هزار و 700 کیلووات افزایش یافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo