دکتر قره پتیان گفت: افزایش ظرفیت دانشگاهها در رشته برق قدرت منجر به افزایش فارغ التحصیلان برق بیکار در کشور شده است. باید برای حل این مشکلات راهکارهای اساسی اندیشیده شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo