به گزارش برق نیوز، به منظور گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه حوزه انرژی های تجدیدپذیر  بین دو کشور ایران و اتریش جلسه ای با حضور سیروس وطن خواه، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی با نمایندگان کارگروه فناوری های کارای اتریش برگزار شد.

در این جلسه که رئیس اداره پروژه های اقتصادی خارجی و صادرات فناوری وزارت فدرال علوم، تحقیقات و اقتصاد، رئیس بخش صادرات فناوری وزارت فدرال علوم، تحقیقات و اقتصاد و کارشناس ارشد سیاست اقتصاد خارجی و ادغام اروپا وزارت فدرال علوم، تحقیقات و اقتصاد و رایزن سیاسی- اقتصادی سفارت اتریش حضور داشتند تعاملات لازم در جهت گسترش همکاری های علمی ایران و اتریش برقرار شد.

بر همین اساس، پیرو توافقات انجام شده در سفر وطنخواه به اتریش و تدوین برنامه اجرایی همکاری های فناورانه بین دو کشور در معاونت علمی، در این نشست ضمن تبادل گزارشی از پیشرفت های انجام شده در روند همکاری ها، به پیشنهاد دبیر ستاد مقرر شد برنامه سالانه برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک در حوزه فناوری انرژی های تجدیدپذیر، همکاری در انتقال فناوری سامانه زباله سوز و حضور شرکت های اتریشی در کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران در دستور کار قرار گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo