مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: پست برق 132كيلوولت موقت آهودشت با تلاش و پشتكار فراوان به منظور افزايش ضريب اطمينان و پايداري شبكه برق شهرهاي شوش و الوان درسال اقدام و عمل برقدار و وارد مدار شبكه شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo