این شیوه سیاست‌گذاری قیمت در سال‌های گذشته، بدهی 24هزار میلیارد تومانی را برای وزارت نیرو به جا گذاشته است که دولت به دنبال راهکارهایی برای رفع این مشکل بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo