مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان بیشترین مصرف برق این شهر را مربوط به ساختمان‌های اداری دانست و گفت: در ۵ ماهه نخست امسال با رشد ۵ درصدی افزایش مصرف برق در اصفهان مواجه بودیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo