ترکمنستان با دارا بودن بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در نظر دارد تولید برق خود را برای سال 2030 به میزان 13 میلیارد کیلووات ساعت افزایش داده و میزان کل تولید برق خود را به 35.5 میلیارد کیلووات ساعت برساند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo