مجری طرح نیروگاه های تولیدپراکنده شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) گفت: سهم طرح های تولید پراکنده از صندوق توسعه ملی امسال رشد سه برابری نسبت به سال گذشته پیدا کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo