بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶، عوارض قبوض برق از ۳۰ ریال در هر کیلوات ساعت به ۵۰ ریال و سقف درآمدهای آن در توسعه برق روستایی و برق تجدیدپذیر از ۷ هزار میلیارد ریال به ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo