مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران در نشست خبری امروز گفت: با خنک سازی هوای ورودی واحدها و همچنین افزایش حجم هوای ورودی به توربین ها موفق شدیم بیش از 600 مگاوات افزایش تولید با هزینه ای کمتر از ده درصد هزینه نصب و در مدت زمانی چندماهه شویم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo