وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد: این وزارت برنامه دارد تا ۴ سال آینده از منابع تجدید پذیر همانند آب، باد و نور خورشید حدود دو هزار مگاوات برق تولید و با این حجم تولید ، کشور در تولید انرژی برق خود کفا خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo