مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بر لزوم قرار گرفتن رویکرد اقتصاد مقاومتی در اجرای برنامه ها و پروژه های سالیانه شرکت تاکید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo