شهرداری دوگنبدان در اقدامی عجیب با ریختن گل و سنگ درب اداره برق ناحیه گچساران را بست. گل گرفتن درب ادارات برق و ایجاد خاکریز به ترفندی برای نپرداختن هزینه برق شهرداری ها تبدیل شده است. ماجرایی عجیب که برای چندمین بار در ایران رخ می دهد. قبلا نیز همین اتفاق در شهرستان لالی و همچنین ایرانشهر رخ داده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo