وقتی وزیر نیرو مردادماه 92 در مراسم معارفه اش گفت واگذاري دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) يک ندانم کاري بسيار بزرگی است که اتفاق افتاد، همه امیدوار شدند که دوباره این دانشگاه احیاء می شود. اما اراده جدی وجود نداشت و وزیر نتوانست حریف مخالفان شود و بعد از سالها دوباره گفت: صنعت آب و برق تاوان جدایی دانشگاه عباسپور را خواهد داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo