مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از امامان جمعه ، علما و روحانیون به منظور ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق در این مناطق خواستار همکاری بیش از پیش شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo