به گزارش برق نیوز، عباسعلی اسماعیلی افزود: در این مدت 15 هزار و 921 متر شبکه فشار ضعیف ، فشار متوسط ، هوایی و زمینی به منظور ظرفیت سازی برای متقاضیان و مشترکان جدید برق در این شهرستان، احداث شده است.

وی گفت: در سه ماهه سوم امسال 5ایستگاه هوایی نصب شده که 300کیلوولت آمپر ظرفیت
به پست های توزیع برق شهرستان میامی اضافه شده است.

وی با بیان این که پنج ایستگاه هوایی توزیع برق جدید در سه ماهه سوم سال جاری نصب شده است، یادآور شد: با برقراری این ترانس ها، 300 کیلوولت آمپر به ظرفیت پست های توزیع برق این شهرستان اضافه شده است.

اسماعیلی افزود: در 9 ماهه امسال، 566 دستگاه سرچراغ در سامانه روشنایی معابر این شهرستان نصب شده است.

رئیس اداره برق شهرستان میامی تصریح کرد: اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق روستایی و توسعه خطوط فشار ضعیف هوایی در شهرستان میامی از دیگر برنامه های در دست اقدام تا پایان سال 94 محسوب می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo