در ديدار دكتر يگانه شهردار زنجان با مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل اين شركت در خصوص چالش هاي عمراني شهر زنجان و راه هاي تعامل نزديك في مابين بحث وتبادل ونظر كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo