به گزارش برق نیوز به نقل از آنا،اين تفاهم نامه به منظور ايجاد وگسترش همفكري و همكاري هاي آموزشي پژوهشي وطرح هاي كاربردي فيمابين منعقدشده است.

 دکتر سيدجواد انگجي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان به عنوان نماينده دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و دكتر افشين روشني ميلاني بعنوان نماينده شركت توزيع نيروي برق تبريز اين تفاهم نامه را امضا کردند.

اجراي پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي،تربيت نيروي انساني متخصص در قالب دوره هاي مختلف، ارائه سمينارها،دوره هاي تخصصي وكارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت، راه اندازي ،تكميل وتجهيز مراكز آموزشي وپژوهشي ،تدوين وتأليف اسناد ومدارك علمي وتبادل آنها،انجام داوري،نظارت و بررسي نتايج پروژه هاي تحقيقاتي در داخل وخارج كشور،برگزاري  دوره هاي كوتاه مدت،هدايت و حمايت از پايان نامه ها در مقاطع كارشناسي ارشد ودكتري  وتبادل اطلاعات از طريق وب سايت برخي از مفاد اين تفاهم نامه مي باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo