هدف از انعقاد این تفاهم نامه، ارائه خدمات تدوین نقشه
راه پژوهش، نوآوری و فناوری در حوزه‌های مختلف تولید برق، تکیه بر آمایش مراکز
تحقیقاتی، پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی کشور و انجام صحيح مديريت فعاليتهاي پژوهشي موردنياز
توسط پژوهشگاه نیرو می باشد
.

براساس این تفاهم نامه پژوهشگاه نیرو در قالب
MC (مدیریت اجرایی) نسبت به تهیه نقشه راه، پیشنهاد نحوه
اجرا، تهیه برنامه زمانبندی و مشخص نمودن بودجه مورد نیاز با توجه محورها و حوزه های
مدنظر شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اقدام خواهد کرد
.

افزایش سهم تحقیقات کاربردی بر مبنای تولید محصول به
منظور رفع کمبودها و موانع تحقق اهداف بخش توليد برق، افزایش ظرفیت و راندمان
نیروگاه های حرارتی کشور،کاهش دمای گاز خروجی از دودکش نیروگاه های حرارتی،
استفاده همه جانبه از انرژی اتلافی نیروگاه های حرارتی، افزایش ضريب آمادگی
نیروگاه ها تا حداکثر ممکن، تغییر نیروگاههای حرارتی به نیروگاه های سازگار با
محیط زیست و اجرای پایلوت نیروگاه سبز،کاهش حداکثری اتکای نیروگاه های حرارتی به
آب خام ضمن استفاده همه جانبه از پساب‌های نیروگاهی،توسعه بهینه نیروگاه های
حرارتی با در نظر گرفتن کلیه حامل های انرژی، تدوین و بکارگیری روشهای نوین بهره
برداری و نگهداری نیروگاه های حرارتی از جمله محورها و حوزه های تفاهم نامه
مذکور می باشد

امضای تفاهم نامه همکاری بین  شرکت تولید نیروی برق حرارتی و پژوهشگاه نیرو
امضای تفاهم نامه همکاری بین  شرکت تولید نیروی برق حرارتی و پژوهشگاه نیرو

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo