کارشناسان نیروگاه زمین گرمایی معتقد هستند وسعت منطقه به گونه‌ای است که به احتمال 90 درصد در این نیروگاه 141 مگاوات برق تولید می شود و البته با ضریب احتمال کمتر نیز شاید بتوان 290 مگاوات برق نیز در این نیروگاه تولید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo