فرماندار و رئیس ستاد هفته دولت شهرستان بینالود ( طرقبه شاندیز) با اهدای لوح تقدیر به مدیریت امور برق طرقبه شاندیز این اداره را به عنوان دستگاه اجرایی برتر شهرستان بینالود در سال 95 معرفی نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo