نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان در هجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز بعنوان تنها نماینده صنعت برق ایران حائز رتبه برتر شد و از سوی معاون رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت. این نیروگاه در پنج سال گذشته و پس از واگذاری به هلدینگ پرشیان فولاد توانسته است در زمره صنایع سبز ایران قرار گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo