برای اتصال اجزای یک سیستم خورشیدی به یکدیگر شما نیاز به یک کابل با سایز مناسب دارید زیرا با توجه به اینکه معمولاً ولتاژ سیستم های خورشیدی پایین است جریان آنها بالا است و باید مطمئن شوید تلفات انرژی و گرمای تولیدی (در برخی موارد حتی آتش سوزی) به حداقل رسیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo