به گزارش برق نیوز، متخصصان شركت توزيع نيروي برق استان مركزي، كتابي را به رشته تحرير در آورده اند كه از طريق آن خواننده مي تواند به كاربردهاي عملي GISپي برده و آن را مورد استفاده قرار دهد .

اين كتاب با عنوان خود آموز كاربردي مقدماتي تا پيشرفته ArcGIS10.X، داراي 12فصل در 512صفحه به نگارش حسن گوهري و با همكاري و حمايت شركت توزيع نيروي برق استان مركزي انتشار يافته است. درآمدي بر سيستم اطلاعات جغرافيايی( GIS)، سيستمهاي مختصات و تصويرسازي، ساختار نرم افزار آرك جي آي اس، رقومي سازي و نقشه كشي، جداول توصيفي، تحليل مكاني Spatial Analyses، مدل سازي، زمين پردازش،پايگاه داده،مدل بيلدر، خروجي و چاپ نقشه و توپو لوژي عناوين موضوعي فصول اين كتاب است.

برپايه اين گزارش اين كتاب چندي پيش و در كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت صنعت آب و برق كه در مازندران برگزار شده بود، مورد رونمايي قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo