با همکاری و تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب «کنترل بهینه سیستم‌های انرژی بادی» ترجمه دکتر جواد علمایی عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی و فاطمه کاظمی ثابت منتشر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo