معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در نیمه نخست سال جاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح های برقی کشور با محوریت شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی منتشر و توزیع خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo