طی احکام جداگانه ای، سرپرست دفتر ایمنی شرکت توزیع برق گیلان، دبیر کمیته شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان گیلان، سرپرست اداره بهره برداری شبکه مدیریت توزیع برق شهرستان آستارا و سرپرست اداره بهره برداری شبکه مدیریت توزیع برق شهرستان لنگرود منصوب شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo