مدیران کل دفاتر نظارت بر نیروگاه های خصوصی طرف قرارداد و توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منصوب شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo