با صدور حکمی از سوی سیدعلی اکبر صباغ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، علیرضا امینیان ، به عنوان مدیر جدید مدیر دفتر سازماندهی، برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش معاونت منابع انسانی منصوب شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo