طی حکمی ازسوی ماشاءاله تابع جماعت مشاور وزیر نیرو و سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو، دبیر شورای هماهنگی وانسجام بخشی روابط عمومی واطلاع رسانی صنعت آب و برق در استان قزوین منصوب شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo