درهفته های اخیر جابه جایی هایی در مدیریت توزیع برق شهرستان های تابعه استان کردستان انجام شده و انتصاب های جدید در سمت های سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان های بانه، سقز، دیواندره و کامیاران صورت گرفته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo