گفتنی است: مهندس “علیرضا صبوری” مدیریت توزیع برق شهرستان های درگز، اسفراین، قوچان، بجنورد، مدیریت تدارکات و پشتیبانی توزیع برق خراسان شمالی و مدیریت نواحی مختلف برق شهرستان مشهد را در کارنامه کاری خود دارد.

وی دانش آموخته مهندسی برق-قدرت بوده و فارغ التحصیل سال 1375 است. علاوه بر این بعنوان کارشناس دادگستری در خراسان شمالی نیز فعالیت داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo