طی حكمي از سوي مديرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان, مدیر امور مالی,رئیس گروه مدیریت مصرف و معاونت فروش و خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان همدان منصوب شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo