در هفتمین مجمع سالانه آیرینا مطرح شد: یکی از مهمترین چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه، انتقال دانش فنی و فناوری است که باید موانع موجود در این مسیر رفع گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo