طبق هماهنگی بعمل آمده آزمایش خودراه‌اندازی واحدهای نیروگاه سیاه بیشه با ایجاد شرایط حقیقی خاموشی (Black Out) و با حضور نمایندگان دیسپاچینگ ملی، دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران و شرکت برق منطقه‌ای مازندران انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo