انرژی باد خورشیدی به عنوان یکی از راه های جدید برای تامین نیازهای انرژی رو به رشد در جهان است. انرژی تولید شده از خورشید، که بهتر است به عنوان انرژی خورشیدی و انرژی تولید شده از باد به نام نیروی باد خوانده شوند, به عنوان وسیله ای برای تولید برق در نظر گرفته شده اند.

هر چند این دو منبع انرژی برای مدت زمان بسیار طولانی نظر دانشمندان را به خود جلب کرده، و آنها نمی توانند تصمیم بگیرند، که از بین این دو منبع کدام برای تولید برق بهتر است، در حال حاضر دانشمندان به دنبال یک گزینه سوم نیز هستند.

دانشمندان در دانشگاه ایالتی واشنگتن در حال حاضر از ترکیب انرژی خورشیدی و نیروی باد برای تولید عظیم انرژی به نام قدرت باد خورشیدی که تمام انرژی مورد نیاز از نوع بشر را برآورده سازد هستند .

مزایای استفاده از انرژی باد خورشیدی

دانشمندان می گویند اگر چه کل انرژی تولید شده از باد خورشیدی قادر نیست  که به این سیاره برسد, مقدار زیادی انرژی تولید شده توسط ماهواره طی انتقال توسط سیم مسی برای ایجاد میدان مغناطیسی مصرف می شود. ولیکن هنوز مقداری که به زمین می رسد برای پاسخگویی به نیازهای کل بشر کافی است.

صرف نظر از شرایط محیط زیست, گروهی از دانشمندان در دانشگاه ایالتی واشنگتن امیدوارند که بتوانند 1 میلیارد میلیارد گیگاوات توان با استفاده از یک بادبان خورشیدی 8400 کیلومتری, انرژی باد خورشیدی تولید کنند.

با توجه به اظهارات تیم دانشگاه ایالتی واشنگتن،  با کمک 300 متر (984 فوت) از سیم مسی, برای 1000 خانه به اندازه کافی می توان برق تولید نمود. که به یک گیرنده با عرض 2 متر (6.6 فوت) که به یک بادبان 10 متری متصل شده, نیاز است.

1 میلیارد گیگاوات توان نیز توسط ماهواره و با داشتن 1000 متر کابل (3280 پا) و بادبان 8400 کیلومتری (5220 مایل) تولید می شود، که تقریبا در همان مدار قرار دارد.

دانشمندان احساس می کنند که اگر برخی از مسائل عملی حل شوند انرژی باد خورشیدی به میزانی تولید خواهد شد که حتی دانشمندان معنای جدیدی برای تولید توان مورد انتظار پیدا نکنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo