مدیر کل حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سوخت مصرفی موتورهای دریایی باید ازسوخت فسیلی به سوخت گاز، برق، الکتریکی و یا منایع انرژی خورشیدی تبدیل شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo